masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

O programie

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU uruchomionego w 2014 roku jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności Gminy Świecie do twórczego realizowania działań kulturalnych, budowanie partnerstwa pomiędzy: Instytucją, Inicjatorem a Donatorem (partnerzy publiczno-prawni), tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze KULTURY.

PRIORYTETY 2021:

 1. Działania edukacyjne z zakresu plastyki, tańca lub teatru mające na celu aktywizację różnych grup wiekowych.
 2. Wydanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji związanych z Gminą Świecie (z wykorzystaniem różnych nośników zapisu), m.in.:
  a. utworów literackich (w tym poezji) autorów ze Świecia;
  b. wydawnictw dokumentujących działalność organizacji, twórców bądź osób związanych z kulturą Gminy Świecie;
  c. ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i okolicznościowych, almanachów związanych z kulturą Gminy Świecie (dawnej lub współczesnej);
  d. wydawnictw związanych z dziedzictwem kulturowym Gminy Świecie.
 3. Realizacje filmowe związane z Gminą Świecie* (w tym filmy fabularne, animowane, promocyjne, dokumentalne oraz reportaże).

* np. film zrealizowany na terenie Gminy Świecie lub fabuła dotycząca Świecia i okolic.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content