masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

O programie

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU uruchomionego w 2014 roku jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności Gminy Świecie do twórczego realizowania działań kulturalnych, budowanie partnerstwa pomiędzy: Instytucją, Inicjatorem a Donatorem (partnerzy publiczno-prawni), tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze KULTURY.

PRIORYTETY 2017:
1. Edukacja w zakresie sztuk wizualnych – od malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii poprzez street art, wideo-art, instalacje, design, performance, działania konceptualne, itp.
2. Edukacja kulturalna lub artystyczna adresowana do grup/osób o utrudnionym dostępie do kultury.

 

 

 

 

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!